Park Brodowski w Szczecinie

Park Brodowski w Szczecinie, to park zlokalizowany w dzielnicy Żelechowa, na wzgórzach Warszewskich. Jak podają Wikipedia Park powstał na terenach przedwojennego Cmentarza Brodowskiego. W ostatnich latach park został zmodernizowany i udostępniony mieszkańcom miasta, tworząc nowe miejsce publiczne. Dzięki urozmaiconemu położeniu parku nowa przestrzeń uzyskała wiele punktów widokowych, a urozmaicona rzeźba terenu pozwoliła wytyczyć różne funkcje […]

Continue Reading