historia ubrana w nowoczesność

Stacja PKP w Wągrowcu

Źródło Wiele miejsc w Polsce jest podupadająca. Piękne budynki niszczeją z roku na rok lub są wyburzane i w ich miejsce stawiane są nowe. Wiele budynków na stacjach pkp ma bardzo zły stan wizualny. Są zanieczyszczone, niektóre z porozbijanymi oknami i zabitymi deskami, aby nie wchodzili do budynków nieproszeni goście. Dawne budynki poddaje się renowacjom, […]

Continue Reading