A czy Ty czujesz mięte do swojej pracy?

Pracujesz w domu czy w biurze? Na zewnątrz czy w zamknięciu? Lekko czy ciężko? Z upartością czy z pokorą? Z łatwością czy z wysiłkiem? Twórczo czy odtwórczo? Bez względu jak, czy czujesz miętę do tego co robisz? Czy czujesz miętę do miejsc, w których przebywasz, pracujesz, żyjesz? Czujesz miętę do swojego otoczenia? Lubisz jak wygląda […]

Continue Reading