nieuczciwa konkurencja – wierni fani Naszej firmy

Od czasu do czasu piszemy o zawodzie architektów krajobrazu i sprawach związanych z codziennymi sytuacjami pojawiającymi się na różnych etapach prowadzenia firmy.  Z wieloma z nich utożsamiają się firmy z innych branż czy dziedzin, które w mniejszym lub większym stopniu wykonują różne założenia na zlecenie. Dzisiaj zatem o nieuczciwej konkurencji – wszystko o nich i […]

Continue Reading

Plac Krasińskich w Warszawie – jak połączyć historię z nowoczesnością

Pałac Krasińskich i budynek Sądu Najwyższego otaczają plac Krasińskich. Budynek Sądu – bardzo charakterystyczny i elegancki budynek – jest sam w sobie bardzo interesujący. Każdy detal architektoniczny, pomysłowe połączenie dwóch części budynków pod którym przebiega aktywny ciąg komunikacji kołowej – jezdnia – naprawdę robią wrażenie. Plac jest urozmaicony dodatkowo rzeźbami pegazów, które tym bardziej urozmaicają […]

Continue Reading