Zielone przedogródki Szczecina – ruszył nabór wniosków do programu (2 styczeń – 15 luty)

Wraz z rozpoczęciem konkursu na rok 2015 związany z programem 'Zielone Podwórka Szczecina', wprowadzony został dodatkowy konkurs na program 'Zielone Przedogródki Szczecina'.

Jest to szansa dla wspólnot mieszkaniowych, które chciałyby zmienić wizerunek swoich kamienic i bloków od strony wizerunkowej – wejścia do budynków.

Zachęcamy spróbować. Chętnie pomożemy w przygotowaniach.

zielone podwórka

Jak zakłada regulamin:

„Celem PROGRAMU jest polepszenie wizerunku Miasta Szczecin poprzez poprawę
warunków i estetyki otoczenia budynków z uwzględnieniem renowacji już istniejących
terenów zielonych – PRZEDOGRÓDKÓW oraz tworzenie nowych. Cel realizowany będzie poprzez:
1) dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału
w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia,
2) działania wspierające oraz promujące i propagujące funkcjonowanie niniejszego
PROGRAMU;”
„Dofinansowaniem objęte są działania polegające na tworzeniu terenów zielonych –
przedogródki (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty), renowacji już istniejących (np. przycinka, dosadzenie roślin) oraz posadowieniu lub renowacji elementów małej architektury, ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 75% kwoty przypadającej na koszty przedsięwzięcia;
Rozpatrywania wniosków.
1) Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania dofinansowania jest
sporządzenie dokumentacji w formie:
a) projektu uwzględniającego obecne zagospodarowanie terenu przedogródków
w odniesieniu do budynków, pozostającego w harmonii z otaczającą przestrzenią
i spójnego z istniejącą koncepcją zagospodarowania przestrzennego zieleni
(ciągów przedogródków).
b) kosztorysu uwzględniającego wszystkie prace objęte dofinansowaniem
określone w pkt 5.”

Koszty sporządzenia projektu i kosztorysu we wnioskach zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięcia będą uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu i zwracane wnioskodawcy w kwocie nie większej niż 1000 złotych brutto. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie, koszt sporządzenia projektu i kosztorysu leży po stronie wspólnoty mieszkaniowej.

Szczegółowy regulamin znajdą Państwo TUTAJ
wniosek o dofinansowanie mogą Państwo pobrać TUTAJ

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *