miejskie kwartały – jak mogłyby wyglądać?

W większych polskich miastach corocznie rozpisywane są konkursy dla wspólnot mieszkaniowych na otrzymanie dofinansowania na przekształcenie miejskich podwórek i kwartałów – tzw. 'zielone podwórka’. Podwórka te, są bowiem w złym stanie technicznym, wizualnym i funkcjonalnym, dlatego też inicjatywa ma ułatwić ich zmianę. Celem konkursów jest realizacja założenia jak najmniejszym kosztem, więc dobór materiałów i cała […]

Continue Reading