warunki zabudowy – ważne także w aranżacji terenu

Przystępując do prac planistyczno – projektowych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni i ogrodów, pojawia się wiele kwestii formalnych związanych z rozplanowaniem elementów na obszarze opracowania.
Należy zatem pamiętać, że projekt zagospodarowania działki (prywatnej czy publicznej) musi spełnić kilka ważnych kwestii. Dla zobrazowania ich ważności podzielimy je na dwa rodzaje: aspekty formalne i aspekty nieformalne.

Aspekty formalne do których należy się ustosunkować i na ich bazie wykonać projekt, który zapobiegnie niewłaściwemu rozplanowaniu elementów zagospodarowania, to przede wszystkim:
– zapoznanie się i utworzenie projektu zgodnego z planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, na których obrębie ma być realizowana przyszła inwestycja.
– zapoznanie się z warunkami zabudowy, które są przygotowywane na etapie projektu budowlanego
– zapoznanie się z warunkami prawa budowlanego
– zapoznanie się z warunkami środowiskowymi, rodzajem gruntów i warunkami hydrologicznymi, które są przygotowywane na etapie projektu budowlanego oraz są niezbędne przy projektowaniu otoczenia budynku.
Jeżeli w wymogach, któregoś z powyższych punktów niemożliwe jest wprowadzenie w projektowany teren niezbędnych elementów bez których realizacji się nie obędzie, wówczas konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków do odpowiednich organów samorządowych.
Wnioski takie mogą dotyczyć np. zezwolenia na budowę (np. murów oporowych), zezwolenia rozpoczęcia budowy, wniosek o wycinkę określonej ilości drzew kolidujących z budową, zgłoszenie o budowę budynków gospodarczych czy wiat (do 25m2) i inne.
Aspekty nieformalne, na które należy zwrócić uwagę i je zaproponować to m.in:
– wprowadzenie ładu przestrzennego na opracowywanym terenie
– zagospodarowanie terenu pod względem estetycznym i funkcjonalnym
– zachowanie odpowiedniej ilości terenu zielonego ujętego w planach i warunkach zabudowy.
– dostosowanie stylu i kolorystyki zagospodarowania do otaczającej zabudowy 
– zwrócenie uwagi na nasłonecznienie terenu oraz lokalne warunki atmosferyczne (wiatry itp.)
Jeżeli zatem Państwa teren wydaje się prosty do realizacji, a warunki zabudowy czy plany zagospodarowania przestrzennego ujmują konkretne zaostrzenia, do których trzeba się dostosować, warto wtedy poprosić o pomoc architekta krajobrazu. Dzięki temu zapobiegnie się komplikacjom bądź późniejszym karom finansowym za niewłaściwe zagospodarowanie terenu.

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *