ogrodzenia – co jest ważne

Kupując działkę pod budowę domu czy innego obiektu budowlanego mamy świadomość, że prędzej czy później trzeba ją ogrodzić. Jak to zrobić, z czego, jak wykonać ogrodzenie zgodnie z prawem i w zgodzie z działkami sąsiednimi i potrzebami sąsiadów, aby uniknąć niepotrzebnych stresów?

Oto główne i najważniejsze kwestie jakie trzeba zachować przy budowie ogrodzeń międzysąsiedzkich i frontowych, które ujęte są w Ustawie – Prawo Budowlane:
– zewnętrzna strona ogrodzenia powinna dochodzić do linii granicznej działki i jej nie przekraczać
– w przypadku ogrodzeń międzysąsiedzkich ogrodzenie warto postawić zgodnie z porozumieniem sąsiada (jednocześnie dzieląc się wspólnie kosztami za jego wykonanie), wówczas granica działki wyznacza punkt środkowy ogrodzenia. Jeżeli natomiast z działką graniczy teren nie przeznaczony pod zabudowę, a jest to np. czoło lasu bądź pola, wówczas ogrodzenia boczne muszą zostać całkowicie posadowione w granicach działki.
– na ogrodzeniach poniżej 1,80 m zabronione jest umieszczanie ostro zakończonych elementów
– ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt
– na ogrodzenie międzysąsiedzkie nie jest wymagane składanie wniosku o pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
zgłoszenia wymaga natomiast budowa ogrodzeń w wysokości powyżej 2,20 m oraz budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, miejsc publicznych, torów kolejowych
– o wysokości ogrodzenia świadczy wysokość konstrukcji naziemnej – najwyższy punkt po obu jego stronach
– bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji i mieć progów
– szerokość bramy w świetle powinna wynosić co najmniej 2,40 m
– szerokość furtki nie powinna być mniejsza niż 0,90 m
– miejsce pod kosz na śmieci powinien być odsunięty od działki sąsiedniej min. 2,00 m. Jeżeli nie ma takiej możliwości, gdyż wjazd na działkę jest zbyt wąski lub taka lokalizacja uniemożliwia instalacje bram i furtek, wówczas należy usytuować miejsce śmietnika od strony już istniejącego śmietnika na działce sąsiedniej.
– rodzaj i wygląd ogrodzenia zależny jest od wytycznych ujętych w warunkach zabudowy i planach zagospodarowania terenu, którego budowa dotyczy, np. czy ogrodzenie ma spełniać określoną wysokość, być całkowicie zamknięte bądź mieć formę ażurową, a także jakie materiały mają być wykorzystane do ich budowy. Takie zaostrzenia pojawiają się najczęściej w przypadku wartościowych zbiorowisk i środowiska w obrębie działki. Jeżeli warunki zabudowy nie przedstawiają takich wymogów, wówczas mamy większą dowolność zarówno przy projektowaniu jak i podczas realizacji, zachowując i kierując się przepisami prawa budowlanego.

Powyżej przykład ogrodzenia bocznego na terenie o urozmaiconym ukształtowaniu terenu

W nowoczesnych terenach zieleni i ogrodach można wykonać oryginalne i innowacyjne ogrodzenia z gotowych, dostępnych na rynku elementów, bądź zaprojektować ogrodzenie jako indywidualne rozwiązanie i dopasować je całkowicie do formy i charakteru budynku. Dzięki temu ogrodzenie tworzy spójny obraz z zabudową i nie ma się poczucia, że są od siebie odrębne wizualnie. Warto zatem pomyśleć o wyglądzie ogrodzenia już na etapie budowy domu lub jego wykańczania oraz planowania i projektowania terenu na około, wtedy wszystko będzie do siebie pasować.
Czasami może warto także poszukać i wybrać rozwiązania pełniące kilka funkcji jednocześnie? W końcu ogrodzenie to także wizytówka posesji, a przede wszystkim budowa na lata.

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *