Zielone podwórka we wspólnotach mieszkaniowych

Źródło Podwórka w przestrzeniach miejskich i wspólnotach mieszkaniowych umożliwiają tworzenie niezwykłe enklawy zieleni i wypoczynku. Coraz popularniejsze są aranżacje z dużą ilością roślin, ale zdarza się, że wspólnoty mieszkaniowe posiadają podwórko, którego funkcją jest parking. Nie zaprzecza to jednak połączeniu funkcji komunikacyjnej i wypoczynkowe. Można tak zaaranżować przestrzeń różnego rodzaju nawierzchniami, które wyznaczą poszczególne funkcje […]

Continue Reading