Projekt koncepcyjny a techniczny – różnice


Zamawiając usługę projektową, w wielu przypadkach pracownie oferują usługę podzieloną na część koncepcyjną (projekt koncepcyjny) i część projektową (projekt techniczny).
Projekty koncepcyjne oparte są na wizualnym przedstawieniu aranżacji otoczenia, projekty techniczne natomiast umożliwiają realizację założenia. Oba spełniają integralną część.

Wielu inwestorów decyduje się zakończyć pracę nad usługą projektową już na etapie koncepcyjnym. Oczywiście, możliwe jest zamówienie jedynie części koncepcyjnej, jednak koncepcja taka przedstawia tylko zamysł planistyczny który umożliwia zobrazowanie inwestorowi jak przedmiot projektowy będzie wyglądał po realizacji. Jest to rozwiązanie tańsze jednak nie uwzględnia żadnych wymiarów! Na bazie projektu koncepcyjnego nie jest możliwe wykonanie przez fachowców idealnego odwzorowania założenia, a jedynie zrealizowanie go 'na oko’. Projekt koncepcyjny umożliwia także własne tworzenie ogrodu, w przypadku planowania rozłożenie jego realizacji w czasie oraz utrzymania ładu przestrzennego i funkcjonalności jaką zaproponował projektant.
Projekt techniczny (wykonawczy) jest bardzo szczegółowy. Zawiera wszystkie wymiary i rzędne terenowe (jeżeli uległy zmianie podczas planowania), przedstawia dokładne rozmieszczenie proponowanych nasadzeń i ilość roślin na daną powierzchnię. Na rysunkach szczegółowych i w dokumentacji opisowej znajdują się wykazy powierzchni i dokładna ilość zastosowanych materiałów, dzięki którym zamówić będzie można niezbędną ilość materiałów podczas realizacji założenia. Projekt techniczny uwzględnia także rysunki dodatkowe, np. oczka wodnego, kaskady, murka oporowego, indywidualnie projektowanego ogrodzenia czy wiele innych ujętych w projekcie. W tej części także, znajdują się schematy lub projekty instalacji np. systemu nawadniania czy oświetlenia, które zobrazują w jakim zakresie, i w którym miejscu najkorzystniej jest poprowadzić powyższe instalacje, aby nie kolidowały z innymi elementami otoczenia.
Projekt techniczny pozwala firmom wykonawczym przenieść jego części składowe 'z papieru’ na teren. Czytelność, złożoność rysunków oraz dokładny opis w dokumentacji, pozwala także inwestorowi dokładnie odwzorować projekt w terenie, jeżeli projekt ma zostać realizowany etapami bądź nie chcąc zamawiać firmy wykonawczej która zrobiłaby to kompleksowo.

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *