O projektowaniu słów kilka – cz.2

Zapewne wielokrotnie zadajesz sobie to pytanie? Kiedy zaplanować teren zewnętrzny aby było najkorzystniej? Kiedy zrealizować go w najdogodniejszym terminie i w taki sposób jak zaproponuje projektant?

Najczęściej decyzję o zamówieniu usługi projektowej można podzielić na dwa terminy wybierane przez inwestorów:
  1. Po zakończeniu prac budowlanych
  2. W okresie wiosenno-letnim (kiedy przestrzeń zewnętrzną intensywnie zaczynają porastać gatunki chwastów lub istniejące gatunki roślin utrudniają jego użytkowanie, teren zaczyna wyglądać nieestetycznie i warto byłoby go uporządkować)
W obu tych przypadkach terminy te są dosyć ryzykowne i niekorzystne jeżeli chodzi o terminowość i szybkość realizacji projektowanego założenia
W pierwszym przypadku – po zakończeniu prac budowlanych – teren jest najczęściej nieuporządkowany, pozostaje wiele odpadów materiałowych i gruzu po budowie czy ziemi po wykopie gruntu pod fundament zabudowy. Duże poniesione koszty związane z budową, uniemożliwiają przeznaczenie większych środków finansowych na realizację otoczenia. Przyczynia się to do ograniczania dalszych kosztów, przez co wykonany projekt przez architekta krajobrazu zostaje zrealizowany w bardzo ograniczonym zakresie bądź ograniczy się jedynie do wyrównania terenu. Wówczas inwestor nie jest zadowolony z efektu końcowego i braku uzyskania proponowanego rozwiązania planistycznego, które dopracował projektant a także niemożności realizacji projektu.
Aby tak się jednak nie stało, warto pomyśleć o rozpoczęciu prac projektowych znacznie wcześniej.
Im wcześniej nastąpi decyzja o zwrócenie się o pomoc do architekta krajobrazu, tym uniknąć można wielu pomyłek i zaoszczędzić koszty już na samym początku budowy domu. Kilka przykładów zachowania oszczędności to m.in. wykorzystanie ziemi spod fundamentów do wyrównania  bądź podwyższenia terenu działki (zamiast dodatkowych kosztów związanych z wywiezieniem a następnie ponownym przywiezieniem gruntu), pozostawienie elementów po budowie jak np. nadkłady zbrojeń, desek, cegieł, bloczków fundamentowych, pozostałej zaprawy i wielu innych, które pozostały po budowie, a przydają się podczas realizacji zaprojektowanego terenu i warto je wykorzystać w ogrodzie. Ich zastosowanie jest bardzo bogate, np. przy budowie ogrodzeń czy wielu innych elementów stałych indywidualnie zaproponowanych przez architekta krajobrazu. Nawet w przypadku gruzu, który jest wywożony na bieżąco z terenu budowy i jest traktowany jako niepożądany element, warto przemyśleć, czy nie przyda się on pod budowę elementów stałych jako podbudowa pod taras, ogrodzenie, murki oporowe czy wiele innych. Gruz wówczas mógłby zastąpić żwir bądź tłuczeń, który stosuje się do utwardzenia gruntu pod fundament.
Przewidzenie tego typu elementów w początkowych fazach budowy domu i zastosowanie ich w ogrodzie umożliwi przeznaczenie funduszy na inne rozwiązania planistyczne i umożliwi większy rozmach funkcjonalny podczas planowania i realizacji działki.
W drugim przypadku, zamówienie usługi projektowej w okresie wiosenno – letnim, przypada na okres, w którym można rozpocząć realizacje założenia. Zamawiając usługę projektową i rozpoczynając w tym czasie współpracę z architektem krajobrazu należy liczyć się  z pracą nad projektem trwającym od miesiąca do nawet kilku miesięcy. Dlatego też, jeżeli zamierzamy cieszyć się w lecie uporządkowaną i gotową przestrzenią warto byłoby zamówić usługę projektową już na jesieni bądź w zimie. Dzięki temu przez okres zimy będzie można ustalić dokładne szczegóły projektu i rozpocząć realizację wiosną.
Jeżeli mimo wszystko nie udało się rozpocząć prac projektowych wcześniej niż w wyżej wymienionych okresach czasu, warto pamiętać, aby rozpoczynając prace nad projektem w pełnym sezonie, starać się nie pospieszać i nie przyspieszać prac projektowych. Może to wówczas  ograniczyć twórczy potencjał architekta do uzyskania jak najciekawszego rozwiązania planistycznego i uzyskać mało zadowalający efekt końcowy. Przyczynić się to może do wprowadzenia większej i częstszej ilości zmian w projekcie, a co za tym idzie – podnieść kwotę wykonania projektu, ze względu na większą ilość wkładu pracy projektanta.
Najbardziej pożądanymi terminami rozpoczęcia prac projektowych kompleksowego zagospodarowania terenu dla architekta krajobrazu jest:
  • Rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego (usytuowanie fundamentów budynku na terenie – zgodnego z projektem budowlanym, wczesny okres budowlany, przy etapie zabudowy w stanie surowym, przy etapie zabudowy w stanie surowym zamkniętym)
Przy zamkniętym obszarze opracowania terenu, wyznaczonej podstawie bądź części domu projektant wykonuje projekt na bazie pomiarów własnych, rzutu projektu budowlanego i ukształtowania terenu z granicą działki oraz przedstawienia wizualizacji przyszłego budynku.
  • Okres późnego lata, jesieni, zimy, wczesnej wiosny (w przypadku realizacji otoczenia przez firmę wykonawczą – na bazie gotowego projektu – w okresie wiosenno-letnim)
  • Każdy termin w roku umożliwiający wykonanie prac terenowych niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych (jedynym utrudnieniem uniemożliwiającym wykonanie przez projektanta wszelkich niezbędnych pomiarów czy fotografii opracowywanego obszaru jest zalegająca warstwa śniegu w przypadku ostrych, śnieżnych zim)
  • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy istniejącej zabudowie i stałym zamknięciu terenu (ogrodzeniu)
W przypadku drobnych prac projektowych lub fragmentów zagospodarowania terenu każdy termin i pora roku są jak najbardziej pożądane do rozpoczęcia planowania przestrzeni a także wszystkie elementy stałe i istniejąca zabudowa na każdym etapie istnienia.
Bez względu jednak na przedstawione sugestie najbardziej pożądanych terminów dla architekta krajobrazu, warto zgłosić się do niego o pomoc w każdej chwili. Architekt krajobrazu dopiero po pierwszym spotkaniu i zapoznaniu się z terenem jest w stanie ustalić całościowy termin wykonania prac projektowych oraz określić kwotę wykonania projektu.

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *