O projektowaniu słów kilka – cz.1

Dokonując wyboru projektanta, który podpowie i pomoże wykonać projekt zgodnie z przepisami prawa, z uwarunkowaniami naturalnymi i antropogenicznymi, a przede wszystkim będzie potrafił zaproponować rozwiązania jak najkorzystniejsze dla danej przestrzeni, warto jest także przy wyborze architekta krajobrazu kierować się jego świeżym spojrzeniem na przestrzeń. Projektant, który stale poszukuje nowych rozwiązań i materiałów ma wiele pomysłów do zaoferowania.
Wybór kreatywnego architekta krajobrazu pozwoli także w realizacji projektu indywidualnie dopracowanego do otoczenia, do potrzeb inwestora, o ciekawych rozwiązaniach planistycznych i materiałowych.  W przypadku, kiedy projektant w pracach projektowych jest powtarzalny, i każda projektowana przez niego przestrzeń cechuje się jednakowym doborem gatunkowym roślin, jednakowym rozmieszczeniem rabat czy doborem powtarzalnych materiałów, wówczas należy zwrócić uwagę czy usługa taka jest warta zamówienia i czy jest finansowo opłacalna.
Obecnie, na rynku polskim działa bardzo wiele projektantów i wykonawców terenów zieleni, którzy usługę projektową oferują za minimalne kwoty nawet w kwocie 1zł. Dobrze wykonany projekt, który uwzględnia wszystkie uwarunkowania, który jest tworzony tygodniami, a nawet miesiącami (w celu dopracowania najdrobniejszych szczegółów do realizacji) nigdy nie będzie darmowy. Jeżeli taką usługę oferują firmy wykonawcze, których zadaniem jest jednoczesna realizacja projektowanego terenu, wówczas kwota za projekt wliczona jest w realizację, nawet kiedy firma ukrywa taką informację, i nie zawsze projekt jest przekazywany klientowi w postaci dokumentacji technicznej (wykonawczej). W innym przypadku natomiast, należy zwrócić uwagę na jakość oferowanej usługi i porównać ją z innymi ofertami pracowni projektowych na rynku.
Każdy fachowo przygotowywany projekt zagospodarowania złożony jest z części graficznej (w postaci rysunków technicznych) i opisowej. W przypadku, kiedy inwestor zaplanuje większy nakład czasu na wykonanie projektu, wówczas w początkowej fazie projektowania architekt krajobrazu przygotowuje część wizualną – koncepcyjną – z propozycją jak dany teren będzie wyglądał. Koncepcja uwzględnia wszystkie uwarunkowania i jest tworzona zgodnie z aspektami prawnymi, w celu zobrazowania klientowi propozycji planistycznej. Koncepcja nie uwzględnia wymiarowania i nie posłuży do idealnego odwzorowania przedstawianego założenia. Może być jedynie przedstawieniem pomysłu aranżacji, zasugerowaniem funkcji w założeniu, propozycji stylistycznej i lokalizacji elementów wyposażenia.  Po zatwierdzeniu tejże części, koncepcja jest podstawą do wykonania rysunków technicznych, dzięki którym wykonawca lub osoba realizująca projekt, będzie w stanie przenieść jego części składowe na teren. Rysunki techniczne zawierają rozmieszczenie elementów stałych i nasadzeń, wszystkie wymiary, wysokości i spadki terenu oraz ilość powierzchni i ilości wykorzystanych materiałów zaplanowanych w projekcie. Wszystkie dane ujęte w części projektowej (poza koncepcją) są podstawą do zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zaprojektowanego terenu. Dzięki temu, inwestor jest w stanie zaplanować czy dany projekt zrealizuje jednoetapowo – w całości (w przypadku realizacji ogrodu to termin 2-3 niekiedy 4 tygodni) czy podzieli go na części składowe i będzie realizował etapami (np. w pierwszym roku nawierzchnie i elementy stałe, w drugim roku nasadzenia i trawnik).
Brak projektu uniemożliwia zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty opracowywanego terenu, na jego zalety i wady. Bez projektu teren możliwy jest do realizacji 'na oko' i według własnych odczuć. Nie przewidzi się bez projektu docelowych wysokości roślin, ilości jaka będzie potrzebna przy wprowadzaniu ich na teren, odległości w jakich będą nasadzane. Uniknie się wprowadzania rozwiązań, które na początku wydają się kosztowne, ale w przyszłości stają się bardzo przydatne – zachowują ład przestrzenny (np. obrzeża rabat z trwałych materiałów) czy ułatwiają pielęgnacje przestrzeni (np. założenie systemu nawaniającego, wyłożenie rabat matą szkółkarską zapobiegającą wyrastaniu chwastów). Projekt wszystko to uwzględnia, a architekt krajobrazu przekazuje klientowi wszystkie sugestie, aby zaprojektowana a w przyszłości zrealizowana przestrzeń, była wykonana trwale, dokładnie i prezentowała się w pełni z  planowaną inwencją twórczą. Warto w związku z tym posłuchać projektanta nie tylko w kwestii doboru nasadzeń, ale także proponowanych rozwiązań. W razie własnych wymagań funkcjonalnych czy planistycznych już na pierwszych spotkaniach wszystkie swoje sugestie warto przekazać projektantowi by mógł je uwzględnić już na etapie koncepcji przy rozpoczęciu z Państwem współpracy.

Może zainteresuje cię jeszcze to:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *